Tekster

JES LYNNING HARFELD

FILOSOFI OG NATUR

TEKSTER OG FORFATTERSKAB


At forfatte en tekst så den er både saglig og læsbar er altid en udfordring. Nedenfor kan man se et udpluk af mit forsøg på at gøre netop det.


Mangler du/I en habil skribent til et projekt, en antologi eller lignende, så kontakt mig gerne: jes@harfeld.dk

Mickey Gjerris og Cecilie Rubow har i Naturens sprog - Historier fra virkeligheden om fortryllelse samlet 20 essays fra mennesker, der på forskellig vis beskæftiger sig intenst med naturen. Jeg har forfattet et essay om et møde med Grønlands vejr og natur, og derudovererbyder bogen på bidrag fra, blandt mange andre, biolog og forsanger i Magtens Korridorer Johan Olsen, meteorolog og klimaekspert Jesper Theilgaard, biolog, forsker og debattør Rasmus Ejrnæs, og biolog og museumsinspektør på Naturhistorisk Museum i Aarhus Morten D. D. Hansen.

Se mere om bogen (og køb den evt.) på forlaget Eksistensen.


 


Som en blandt et par hundrede forfattere har jeg fået lov til at skrive et par sider til det kommende danmarksværk fra Brøndums Forlag, bogen HER ER DK. Bogen er en slags litterær-geografisk tour de force rundt i Danmark, hvor forfatterne skriver kort og langt om oversete seværdigheder og kendte og ukendte steder. Bogen guider dig, som redaktørerne skriver, ud på overdrevet, ind i den urbane sjæl, under overfladen - forankret overalt i Danmark. 

Mit lille bidrag handler om Midtbyen i Aarhus.

Se mere på bogens hjemmeside.


Min artikel 'Animals, Hunting and Cultural Identity: an ethical analysis in an Arctic context' indgår i antologien Heritage and Change in the Arctic (med Robert C. Thomsen og Lill R. Bjørst som redaktion). Det er en spændende tværfaglig bog om kultur, arv og forandringer i Arktis.

Læs mere om eller køb bogen fra Aalborg Universitetsforlag.

Sammen med min gode kollega og ven Mickey Gjerris fra Københanvs Universitet har jeg skrevet om dyreetik i Christian Coffs (red.) nye bog Fødevareetik. Bogen henvender sig hovedsageligt til studerende ved videregående uddannelser, der beskæftiger sig med etikken omkring fødevarer, mad og måltider. Bogen er dog bredt introducerende og dækker en bred vifte af aktuelle emner, så andre med interesse for området kan også med fordel begynde her. Læs mere om bogen på forlaget  Munksgaards hjemmeside.

Sammen med en række gode kollegaer fra Københavns og Aarhus Universitet har jeg forfattet bogen Jagt - Natur, mennesker, dyr og drab.

Bogen kaster et undersøgende og interesseret blik på en hastigt voksende fritidsbeskæftigelse, der vækker stærke følelser og får holdninger til at brydes, for at bidrage til en mere nuanceret debat om et fænomen, der på én gang er selvindlysende og dybt gådefuldt. Læs mere om bogen på forlaget Klims hjemmeside.

For snart en del år siden modtog jeg ph.d.-graden efter et vellykket forsvar af en afhandling med titlen The Question of the Farm Animal: Welfare, Ethics, and Public Policy in Modern Animal Agriculture. Afhandlingen bestod hovedsageligt af en række sammenhængende artikler (se link til fuld publikationsliste nedenfor), hvor jeg for første gang forsøgte systematisk at gøre gældende, hvorfor vi faktisk bliver nødt til at begynde at tænke etisk, når vi tænker om dyr.

Har man ikke lige luft til at skulle læse artiklerne, så  er der et ganske omfangsrigt resume på Dissertation Reviews.

Menneskets ondskab og livets godhed - Løgstrups filosofi om tilværelsen er en rigtig god lille lægmandsintroduktion til Løgstrups tænkning. Jeg har selv fået lov til at om- og videretænke de løgstrupske tanker i forhold til natur og dyr under kapitlet 'Du holder altid noget af svinets liv i din hånd – Løgstrup og bioetikken'.

Bogen kvit og frit tilgængelig elektronisk.

Copyright © 2016 Jes Lynning Harfeld. All rights reserved